Artur Prymon – „i a nie ale” dyplom licencjacki z wyróżnieniem Rektora, 2015

Projekt dyplomowy opieram na fotografiach przedstawiających kilkucentymetrowe fragmenty wstążek używanych m.in. przez Wojsko Polskie. Wstążki, których użyłem, są ekwiwalentami medalów za zdobywanie miast podczas II Wojny Światowej przez Armię ZSSR.

Zastanawiającym jest dla mnie, jak wiele kryje się za umownymi liniami i płaszczyznami. Jak zmieniać może się odbiór fotografowanych przeze mnie przedmiotów w zależności od doświadczeń, wiedzy, potrzeb czy wartości oglądających. Jak się odnieść wobec obiektywności historii kryjącej się w formie – konstruktywnie zmiennej wraz
z przemieszczaniem się na Zachód – tak prostego przedmiotu – reprezentacji.

Berlin

Budapeszt

Bukareszt

Kijów

Leningrad

Odessa

Sewastopol

Stalingrad

Warszawa

22. Wrzesień 2015 przez pracownia