Michał Szaranowicz – „Pogłos”, dyplom licencjacki z wyróżnieniem Dziekana, 2016

Oś pracy licencjackiej Pogłos wyznaczyło pytanie: czy na podstawie fotografii bliskiej osoby można odtworzyć jej świat wewnętrzny?
Powstały cykl prac odnosi się do postaci mojego dziadka, którego nie miałem szansy spotkać. Skonstruowana narracja oparta o wykreowane fotografie, wideo i dźwięk pozwoliła na zainscenizowanie iluzorycznej przestrzeni, w której do owego spotkania mogłoby dojść.

Michał Szaranowicz

18. Lipiec 2016 przez pracownia