Monika Seyfried – „Wielkie przyspieszenie” dyplom magisterski, 2015

Instalacja przygotowana została we współpracy z Centrum Nauki Kopernik i dedykowana jest Festiwalowi Przemiany. Monika łączy wzornictwo przemysłowe i video mapping tworząc instalację multimedialną mająca na celu pokazanie zmian, które nastąpiły w skutek epoki Antropocenu w ostatnich pięćdziesięciu latach.

Antropocen – termin na określenie obecnej epoki geologicznej zdominowanej działalnością człowieka. Zaproponowany przez Paula Crutzena, laureata Nagrody Nobla. Termin ten nawiązuje do wpływu człowieka na funkcjonowanie procesów przyrodniczych zachodzących w skali Ziemi. Przejawem tego ma być gwałtowna urbanizacja świata, szybkie wyczerpywanie przez człowieka paliw kopalnianych gromadzonych w naturze przez setki milionów lat oraz zanieczyszczenia środowiska i emisja gazów cieplarnianych.

Instalacja omawia zjawisko Wielkiego Przyspieszenia w czterech sferach ziemskich – hydrosferze, litosferze, biosferze, atmosferze. Podkreśla i pokazuję znaczny wzrost populacja, zużycia wody, stężenia CO² i udomowienia ziemi.

zobacz więcej:

www.monikaseyfried.com

https://vimeo.com/131417315

Artykuł o pracy Moniki Seyfried został opublikowany w magazynie FUTU.

 

16. Wrzesień 2015 przez pracownia