O pracowni

Pracownia Narracji Fotograficznej
Wydział Sztuki Mediów
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Prowadzący: dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP
Asystentka: Magdalena Morawik

Pracownia Narracji Fotograficznej jest miejscem dyskusji o fotografii, jako medium artystycznej ekspresji.
Jest przestrzenią rozwoju myśli, gdzie dominuje przekonanie, że bycie fotografem współcześnie to już nie tylko techniczne umiejętności, ale przede wszystkim sposób refleksji, będącej efektem analizy rzeczywistości i emocji towarzyszących temu postrzeganiu.

Prowadząc pracownię proponuję rozumienie fotografii i bycia fotografem, jako stanu umysłu, jako gotowość do procesu twórczego, jako narzędzia rozbudzania świadomości i formy nawiązywania kontaktu z otaczającą rzeczywistością poprzez powrót do studiowania otoczenia. Także jako sposób postrzegania i analizowania zaobserwowanych w niej reguł.

Fotografia przez swoją analityczność i konieczność unikania tautologii, grożącej w wypadku zbyt dosłownego odwzorowywania świata, czy zbyt czytelnego przekazu, ćwiczy wrażliwość postrzegania, emocjonalność odbioru i umysł w formułowaniu refleksji.

Jest medium specyficznym; aby coś się zjawiło na zdjęciu musi wcześniej zaistnieć przed obiektywem. Musimy przez pewien czas współistnieć z obiektem w przestrzeni rzeczywistej.
To właśnie ów mimetyzm sprawia, że jest to doskonałe narzędzie do „stawiania pytań o świat”.

Pracy w tym kierunku i kształcenia takich właśnie umiejętności oczekuję od swoich studentów: analizy śladów, świadectw świadomej obecności w rzeczywistości, którą zamieszkują. Indywidualnego postrzegania i interpretacji tych przestrzeni. Akomodowania, siebie do świata i świata do swoich emocji. Stałego otwarcia się na wszelkie bodźce, na odkrywanie siebie, swoich emocji i refleksji rodzących się w kontekście znanych i pozornie rozpoznanych obiektów i celów ich obecności oraz funkcji w naszym świecie.

To jest gwarancją dynamiki i dialogu, który w dzisiejszym świecie wizualnym jest jedyną drogą do indywidualności.

To wspaniała szansa, której wspólnie doświadczamy.

dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, prof. ASP